MENJAWAB SOALAN ONLINE DIGITAL COMPETENCY SCORE (DCS)

Hari ini murid-murid tahun 6 diberi pendedahan untuk menjawab soalan dalam bentuk atas talian (online) menggunakan DCS (Digital Competency Score) yang bertujuan untuk menilai tahap kompetensi digital murid  dalam domain kognitif,  teknologi dan etika telah dibangunkan dan dirintis di 24 sekolah terpilih pada tahun 2015.  Instrumen penilaian DCS dalam bentuk gamifikasi (gamification) telah ditambah baik berdasarkan hasil kajian rintis tersebut dan SKHI telah berpeluang menggunakan DCS yang telah ditambah baik ini pada tahun ini.

 

Author: SKHI Webmaster

Editor Laman Web SK Haji Ismail.Bertugas Sebagai Penolong Pegawai Teknologi Maklumat di SK Haji Ismail sejak 2013.Pencinta Teknologi & Permotoran.

Leave a Reply

Your email address will not be published.